Ecologia profundă – o viziune holistică de vindecare a lumii


Viziunea holistică a ecologiei profunde

Ecologia profundă a apărut ca o expresie pluri-disciplinară în căutarea unor soluții la problemelewe love earth serioase de mediu cu care societatea noastră a început să se confrunte odată cu acutizarea dezechilibrelor generate de industrializarea accelerată și globalizare. O analiză corelată a acestor dezechilibre ne arată că ne aflăm în fața unei crize sistemice, care nu poate fi înțeleasă prin abordarea izolată, separată a problemelor. Tocmai de aceea, demersul propus de ecologia profundă se fundamentează pe o viziune holistică asupra lumii, în care totul este văzut ca interconectat, iar cheia ieșirii din această criză constă în primul rând în reconsiderarea locului nostru, ca ființe umane, în mediul înconjurător. Mai exact, ecologia profundă consideră nu doar că ne confruntăm cu o criză sistemică a societății umane, ci că la rădăcina acestui dezechilibru se află o criză de conștiință a umanității.

Continuă lectura

Există civilizații extraterestre ?    În secolul IV î.e.n, un mare învăţat grec, Metrodor din Kios, spunea: “Ar fi tot atât de absurd să credem că nu există decât o singură lume locuită în spaţiul infinit, de ca şi cum am crede în existenţa unui singur spic de grâu pe o câmpie nesfârşită”.  Aceasta este desigur logica bunului simţ. Continuă lectura

Polaritatea ca și cale către Armonie


                                   

 

    Subiectul Polarității ar putea să pară la prima vedere unul destul de abstract, însă prin înțelegerea și aplicarea principiilor inițiatice ale polarității, descoperim că în realitate aceste principii reprezintă o veritabilă cheie simplă și esențială  pentru accederea la o stare de armonie și fericire. Continuă lectura

Câteva aspecte legate de influenţa procesului de rezonanţă ocultă asupra vieţii noastre (I)


         Rezonanţa şi ştiinţa
.
Termenul de „rezonanţă” este mai des întâlnit în domeniul fizicii, dar în ultimele decade el a fost în mod gradat extrapolat în tot mai multe domenii ale cunoaşterii. Această extindere se explică prin faptul că întreaga realitate poate fi descrisă în termeni de ritm, periodicitate, frecvenţă şi mai ales energie. Având în vedere că ştiinţa actuală a constatat că toate fenomenele sunt reductibile la realităţi energetice, înseamnă că totul vibrează, sau altfel spus rezonează, pe diferite frecvenţe energetice.