Ecologia profundă – o viziune holistică de vindecare a lumii


Viziunea holistică a ecologiei profunde

Ecologia profundă a apărut ca o expresie pluri-disciplinară în căutarea unor soluții la problemelewe love earth serioase de mediu cu care societatea noastră a început să se confrunte odată cu acutizarea dezechilibrelor generate de industrializarea accelerată și globalizare. O analiză corelată a acestor dezechilibre ne arată că ne aflăm în fața unei crize sistemice, care nu poate fi înțeleasă prin abordarea izolată, separată a problemelor. Tocmai de aceea, demersul propus de ecologia profundă se fundamentează pe o viziune holistică asupra lumii, în care totul este văzut ca interconectat, iar cheia ieșirii din această criză constă în primul rând în reconsiderarea locului nostru, ca ființe umane, în mediul înconjurător. Mai exact, ecologia profundă consideră nu doar că ne confruntăm cu o criză sistemică a societății umane, ci că la rădăcina acestui dezechilibru se află o criză de conștiință a umanității.

Continuă lectura

Ne îndreptăm către un salt de conştiinţă la nivel planetar


În ultimele decenii, o serie de observaţii convergente, care provin din mai multe domenii ale ştiinţei, indică din ce în ce mai clar că în structura fiziologică a fiinţei umane au început să se producă anumite modificări. Este vorba despre modificări ale funcţionării creierului şi chiar ale moleculei de ADN, cea care conţine informaţia de bază necesară vieţii. Aceste transformări se fac resimţite atât prin apariția a tot mai multe ființe ce manifestă anumite capacităţi extraordinare, latente ale psihicului uman, cât şi – într-un sens mai larg –, prin ceea ce se constată a fi o trezire a conştiinţei colective către o nouă atitudine asupra vieţii în toate aspectele ei, inclusiv în sfera socială.
Vă vom prezenta în cele ce urmează câteva elemente semnificative care ilustrează în mod concret obiectivitatea acestor transformări care se află în plină desfăşurare.  

În data de 11 martie 1979 ziarul chinez „Sichuan Daily” a făcut cunoscut cazul unui băiatme and God de 12 ani, care avea certe puteri paranormale. De exemplu, având ochii legaţi, băiatul pe nume Tang Yu, putea să vadă foarte bine cu urechile. Sau, dacă i se dădea o foaie de hârtie împăturită, pe care fusese scris un text pe care nu îl cunoştea, el o apropia de o ureche şi apoi spunea fără greşeală tot acel text (simple litere sau chiar poezii întregi). Dar capacităţile sale nu se opreau la numai atât. El mai putea, printre altele, să ştie perfect dintr-o altă cameră ce cărţi de joc erau selectate de pe o masă, fără a intra în acea cameră. Reporterul Zhang Naiming şi apoi mai mulţi cercetători i-au aplicat băiatului o mulţime de teste şi au rămas complet uimiţi de corectitudinea percepţiilor sale. Ca urmare, cazul lui Tang Yu a fost rapid popularizat prin intermediul ziarelor din toată China. Însă acesta a fost doar începutul.

Continuă lectura

Semnificaţii ale Iubirii 

   Am putea să ne întrebăm de ce toţi sfinţii, înţelepţii şi maeştrii ne-au repetat de-a lungul timpului, în mod constant, că este esenţial să iubim. „Iubeşte şi fă ce vrei”, spunea de exemplu sfântul Augustin. De asemenea, un aforism popular românesc afirmă că „Dacă nu iubeşti, degeaba mai trăieşti„. De ce oare aceasta contează cel mai mult şi nu inteligenţa, simţul dreptăţii, al responsabilităţii, sau voinţa, ori altceva ? Şi chiar mai mult decât atât, ni se mai recomandă să ne iubim până şi duşmanii ! Care să fie explicaţia ? Este necesar să punctăm aceste aspecte deoarece deşi mulţi dintre noi ne-am obişnuit cu astfel de  formulări legate de iubire, atunci când vine vorba de înţelegerea şi aplicarea lor practică, mai avem încă o mare problemă. Continuă lectura

Legea Karmei sau înlănţuirea continuă a cauzelor şi efectelor


         

   Trăim într-o societate în care concepția general-acceptată este aceea că toate evenimentele se desfășoară într-un mod cu totul întâmplător. Cu toate acestea, pentru o ființă care vrea să se transforme pe ea însăși – în sensul accederii la o stare cât mai înaltă de fericire, împlinire și armonie – este totuși foarte important să înțeleagă un anumit principiu ezoteric fundamental. Acest principiu poate fi enunţat într-un limbaj foarte simplu prin acel aforism popular care spune că „Totul ți se întoarce; după faptă și răsplată„.  În tradiția spirituală orientală acest principiu a fost numit „Legea Karmei” sau „Legea înlănțuirii continue a cauzelor și efectelor„.  Continuă lectura

Considerente asupra sistemului de învăţămant actual 
    În forma sa actuală, sistemul educaţional cultivă în special abilităţile aferente emisferei cerebrale stângi, ce este responsabilă de viziunea raţională, calculată şi foarte concretă. Se dau anumite date pe care elevul trebuie să le memoreze, apoi aceste date sunt cerute pentru promovarea succesivă a examenelor, fără a se pune însă într-o măsură suficientă accentul şi pe exersarea capacităţilor creative, de descoperire a corelaţiilor dintre diversele domenii şi chiar pe accederea la o viziune de ansamblu a realităţii, aspecte ce ţin în special de tendinţele emisferei cerebrale drepte. Continuă lectura

Câteva aspecte legate de influenţa procesului de rezonanţă ocultă asupra vieţii noastre (I)


         Rezonanţa şi ştiinţa
.
Termenul de „rezonanţă” este mai des întâlnit în domeniul fizicii, dar în ultimele decade el a fost în mod gradat extrapolat în tot mai multe domenii ale cunoaşterii. Această extindere se explică prin faptul că întreaga realitate poate fi descrisă în termeni de ritm, periodicitate, frecvenţă şi mai ales energie. Având în vedere că ştiinţa actuală a constatat că toate fenomenele sunt reductibile la realităţi energetice, înseamnă că totul vibrează, sau altfel spus rezonează, pe diferite frecvenţe energetice.