Ecologia profundă – o viziune holistică de vindecare a lumii


Viziunea holistică a ecologiei profunde

Ecologia profundă a apărut ca o expresie pluri-disciplinară în căutarea unor soluții la problemelewe love earth serioase de mediu cu care societatea noastră a început să se confrunte odată cu acutizarea dezechilibrelor generate de industrializarea accelerată și globalizare. O analiză corelată a acestor dezechilibre ne arată că ne aflăm în fața unei crize sistemice, care nu poate fi înțeleasă prin abordarea izolată, separată a problemelor. Tocmai de aceea, demersul propus de ecologia profundă se fundamentează pe o viziune holistică asupra lumii, în care totul este văzut ca interconectat, iar cheia ieșirii din această criză constă în primul rând în reconsiderarea locului nostru, ca ființe umane, în mediul înconjurător. Mai exact, ecologia profundă consideră nu doar că ne confruntăm cu o criză sistemică a societății umane, ci că la rădăcina acestui dezechilibru se află o criză de conștiință a umanității.

Continuă lectura

Noi rezultate extraordinare în cercetarea piramidelor


 

Începând cu anul 1950 în Rusia au început să se desfăşoare anumite experimente secreterusia 1 având ca obiect de studiu efectele pe care le produc piramidele de mari dimensiuni. La originea acestor experimente s-a aflat un program de cercetare bazat pe studiile renumitului savant rus Nikolai Aleksandrovich Kozyrev. Kozyrev ajunsese încă de atunci la concluzia că piramidele folosesc – privite ca dispozitive tehnologice – aşa-numitul „câmp de torsiune”.

Continuă lectura

Tehnologia Keshe – o posibilă cale de a revoluţiona umanitatea


.

Este relativ puţin cunoscut la ora actuală faptul că în ultima sută de ani au existat zeci de inventatori geniali care au făcut descoperiri şi apoi dispozitive practice cu totul extraordinare, care dacă ar fi fost aplicate pe scară largă ar fi putut aduce un salt tehnologic radical pentru întreaga umanitate.

Unul dintre cele mai uimitoare exemple în direcţia aceasta este cel al lui Nikola Tesla, care (printre multe alteTesla-Free-Energy-Generator realizări care nu sunt făcute nici măcar în ziua de astăzi publice) a început în anul 1901 construirea unui turn (denumit „Wardenclyffe Tower”) ce ar fi avut capacitatea să capteze energie electrică în mod gratuit din ionosferă şi să o transmită apoi fără cabluri oriunde pe Pământ. Înţelegând că dezvoltarea acestei tehnologii i-ar ruina profiturile provenite din afacerile cu petrol şi cărbune, bancherul J.P. Morgan a ordonat însă în anul 1917 dărâmarea imediată a turnului construit de Tesla. Deşi acest act reprezenta un atac grav la adresa ştiinţei şi chiar a prosperităţii întregii umanităţi, evenimentul a fost trecut sub tăcere atât de către mass-media, cât şi de către comunitatea ştiinţifică internaţională.

Continuă lectura

Ne îndreptăm către un salt de conştiinţă la nivel planetar


În ultimele decenii, o serie de observaţii convergente, care provin din mai multe domenii ale ştiinţei, indică din ce în ce mai clar că în structura fiziologică a fiinţei umane au început să se producă anumite modificări. Este vorba despre modificări ale funcţionării creierului şi chiar ale moleculei de ADN, cea care conţine informaţia de bază necesară vieţii. Aceste transformări se fac resimţite atât prin apariția a tot mai multe ființe ce manifestă anumite capacităţi extraordinare, latente ale psihicului uman, cât şi – într-un sens mai larg –, prin ceea ce se constată a fi o trezire a conştiinţei colective către o nouă atitudine asupra vieţii în toate aspectele ei, inclusiv în sfera socială.
Vă vom prezenta în cele ce urmează câteva elemente semnificative care ilustrează în mod concret obiectivitatea acestor transformări care se află în plină desfăşurare.  

În data de 11 martie 1979 ziarul chinez „Sichuan Daily” a făcut cunoscut cazul unui băiatme and God de 12 ani, care avea certe puteri paranormale. De exemplu, având ochii legaţi, băiatul pe nume Tang Yu, putea să vadă foarte bine cu urechile. Sau, dacă i se dădea o foaie de hârtie împăturită, pe care fusese scris un text pe care nu îl cunoştea, el o apropia de o ureche şi apoi spunea fără greşeală tot acel text (simple litere sau chiar poezii întregi). Dar capacităţile sale nu se opreau la numai atât. El mai putea, printre altele, să ştie perfect dintr-o altă cameră ce cărţi de joc erau selectate de pe o masă, fără a intra în acea cameră. Reporterul Zhang Naiming şi apoi mai mulţi cercetători i-au aplicat băiatului o mulţime de teste şi au rămas complet uimiţi de corectitudinea percepţiilor sale. Ca urmare, cazul lui Tang Yu a fost rapid popularizat prin intermediul ziarelor din toată China. Însă acesta a fost doar începutul.

Continuă lectura

Puterea extraordinară a vindecării prin credință – video


 

 

   Acest material video reprezintă un fragment dintr-o conferință susținută de Gregg Braden, un foarte cunoscut scriitor american, ce evidențiază prin lucrările sale conexiuni revoluționare între știință, spiritualitate și lumea reală.

 Puteți urmări aici filmarea vindecării senzaționale a unui cancer de vezică, în doar  3 minute (!!). Vindecarea se bazează pe puterea extraordinară a emoțiilor și a credințelor benefice. Deși poate să pară foarte greu de crezut, faptele au fost totuși atent verificate și documentate. Această vindecare nu este un miracol, ci o aplicare exemplară a unor principii spirituale străvechi, pe care știința modernă abia acum este pe cale să le redescopere.

 

Câteva aspecte legate de influenţa Legii Rezonanţei Oculte asupra vieţii noastre (II)


                         

Am văzut aşadar că mai ales prin intermediul gândurilor, emoţiilor şi sentimentelor noastre – ce sunt bazate pe credinţele şi convingerile dominante pe care le avem -, noi interacţionăm  prin rezonanţă cu toate câmpurile energetice similare celor cu frecvenţa pe care o menţinem lăuntric în mod preponderent. Ca urmare, tot ceea ce vibrează la unison cu energia noastră specifică va fi automat atras către noi şi va deveni mai devreme sau mai târziu parte integrantă din viaţa noastră.  Continuă lectura

Apariţia vieţii – act creator sau întâmplare ?


  Cu toţii am învăţat la şcoală, mai ales în timpul materialismului dialectic comunist, că viaţa a apărut pe Pământ într-un mod accidental, prin combinarea întâmplătoare a elementelor ce existau în „supa primordială” de după răcirea scoarţei terestre, ce s-a produs după formarea planetei noastre. Am învăţat că ulterior, prin mutaţii genetice şi selecţii naturale, – conform Teoriei evoluţioniste a lui Charles Darwin – au apărut specii tot mai avansate, ajungând-se din aproape în aproape la specia umană aşa cum există ea astăzi. 

Iată însă că odată cu noile rezultate ştiinţifice care apar, aceste teorii devin din ce în ce mai puţin validate chiar de către savanţi de renume, ajungându-se gradat la concluzia că aceşti paşi ai apariţiei vieţii pe Pământ, cât şi dezvoltarea ulterioară a speciilor,  nu s-au produs din întâmplare, ci au avut un sens foarte precis determinat.

Continuă lectura

Forța de a fi uniți


  Chiar şi la o analiză sumară, se constată că umanitatea se confruntă în prezent cu o situaţie mai dificilă ca niciodată în vreo altă perioadă a istoriei sale. Există crize acute, în mai toate domeniile vieţii sociale, economice, politice, culturale etc. Generaţiei actuale îi revine o mare responsabilitate în modul cum abordează soluţionarea acestor situaţii adeseori dramatice, pentru că miza acestei soluţionări devine din ce în ce mai mult însăşi existenţa noastră ca civilizaţie. Continuă lectura

Considerente asupra sistemului de învăţămant actual 
    În forma sa actuală, sistemul educaţional cultivă în special abilităţile aferente emisferei cerebrale stângi, ce este responsabilă de viziunea raţională, calculată şi foarte concretă. Se dau anumite date pe care elevul trebuie să le memoreze, apoi aceste date sunt cerute pentru promovarea succesivă a examenelor, fără a se pune însă într-o măsură suficientă accentul şi pe exersarea capacităţilor creative, de descoperire a corelaţiilor dintre diversele domenii şi chiar pe accederea la o viziune de ansamblu a realităţii, aspecte ce ţin în special de tendinţele emisferei cerebrale drepte. Continuă lectura

Câteva aspecte legate de influenţa procesului de rezonanţă ocultă asupra vieţii noastre (I)


         Rezonanţa şi ştiinţa
.
Termenul de „rezonanţă” este mai des întâlnit în domeniul fizicii, dar în ultimele decade el a fost în mod gradat extrapolat în tot mai multe domenii ale cunoaşterii. Această extindere se explică prin faptul că întreaga realitate poate fi descrisă în termeni de ritm, periodicitate, frecvenţă şi mai ales energie. Având în vedere că ştiinţa actuală a constatat că toate fenomenele sunt reductibile la realităţi energetice, înseamnă că totul vibrează, sau altfel spus rezonează, pe diferite frecvenţe energetice.