Prin Graţia Divină este posibilă contopirea finitului omenesc cu infinitul dumnezeiesc


.

Revărsarea Graţiei Divine în viaţa oamenilor a reprezentat întotdeauna un gratia-divina-1-638 miracol absolut, un mister insondabil, încărcat de o fericire sublimă şi de semnificaţii fundamentale. Dincolo de caracterul concret de ajutorare, manifestările Graţiei Dumnezeieşti au permis totodată conştientizarea prezenţei atotputernice a lui Dumnezeu şi a iubirii Sale copleşitoare pentru creaţia Sa.

Continuă lectura