Indicii ale unor civilizaţii extrem de avansate în culturile străvechi (I)


Studiind culturile antice ale multor popoare de pe tot cuprinsul lumii, descoperim că în cadrul acestora există foarte des  referiri la anumiţi „zei” care au venit „din cer” şi i-au învăţat pe oameni agricultura, meşteşugurile, astronoVal de Camonicamia, arhitectura, matematica, medicina, dar şi anumite repere spirituale fundamentale. Găsim de exemplu asemenea afirmaţii în texte antice din Sumer, India, Babilon, Egipt, Nepal, Tibet, Africa sau la popoarele pre-incaşe. Oficial, aceste referiri sunt interpretate ca simple mituri alegorice, rod al imaginaţiei primitive, cuprinse de misticism. Totuşi, aşa cum vom vedea în exemplele următoare, există multe elemente ce frapează prin corespondenţa lor extrem de realistă cu aspecte pe care le regăsim în cadrul civilizaţiei noastre moderne şi, uneori, chiar în date ştiinţifice deosebit de avansate.

Continuă lectura