Câteva aspecte legate de influenţa Legii Rezonanţei Oculte asupra vieţii noastre (II)


                         

Am văzut aşadar că mai ales prin intermediul gândurilor, emoţiilor şi sentimentelor noastre – ce sunt bazate pe credinţele şi convingerile dominante pe care le avem -, noi interacţionăm  prin rezonanţă cu toate câmpurile energetice similare celor cu frecvenţa pe care o menţinem lăuntric în mod preponderent. Ca urmare, tot ceea ce vibrează la unison cu energia noastră specifică va fi automat atras către noi şi va deveni mai devreme sau mai târziu parte integrantă din viaţa noastră.  Este însă important să subliniem că aceste aspecte se manifestă atât în bine, cât şi în rău. Tocmai de aceea, dacă generăm şi dezvoltăm în universul nostru lăuntric gânduri şi emoţii pozitive (de ex: iubire, compasiune, iertare, altruism, optimism, fericire), atunci aceste stări  vor rezona cu energii  de aceeaşi frecvenţă pe care le vor aduce în viaţa noastră.  În mod analog însă, dacă vom genera şi vom dezvolta în universul nostru lăuntric gânduri şi emoţii negative (de ex: ură, mânie, ranchiună, pesimism, tristeţe), atunci ele vor rezona cu energii de o frecvenţă foarte joasă, dar pe care de asemenea le vor aduce în viaţa noastră.

Aceste energii pe care le atragem astfel prin procesele de rezonanţă ocultă vor determina în consecinţă un anumit tip de situaţii şi evenimente cu care ne vom confrunta, în directă legătură cu energiile pe care chiar noi înşine le-am manifestat.

Astfel, atunci când gândim în mod preponderent că viaţa nu are nici un sens, că totul e în zadar şi că avem o existenţă ratată, atunci exact acest lucru are cele mai mari şanse să ni se petreacă prin rezonanţă, într-un mod care în aparență confirmă aşteptările noastre pesimiste, dar pe care în realitate chiar noi l-am atras prin gândurile şi sentimentele noastre. Dacă însă noi credem de exemplu că ne aşteaptă o minunată relaţie de iubire, o stare de bogăţie spirituală şi o mare abundenţă exterioară, atunci avem toate şansele ca prin intermediul Legii Rezonanţei Oculte, chiar aşa să fie şi să reușim tocmai prin atitudinea noastră să ne simţim mai mereu conectați la fluxul miraculos al vieții.

   Un aforism latin spune că „Omul inferior este omul lui <tea culpa>, iar omul superior este omul lui <mea culpa>”. În traducere, aceasta înseamnă că omul inferior are întotdeauna pe cine să dea vina unei nereuşite din viața sa şi el nu se consideră niciodată vinovat. Omul superior îşi asumă însă întotdeauna situațiile în care încă nu a reușit, pentru că ştie foarte bine că într-un sens mai profund totul depinde de el însuşi.  Într-adevăr, tot ceea ce se produce în viaţa noastră depinde în ultimă instanţă de propriile noastre intenţii, gânduri şi reacţii, iar în acest context devine evident că nu are rost să mai „dăm vina” pe alţii pentru nereuşitele noastre, ci să căutăm soluţia în noi înşine. Aşadar, prin prisma acestor aspecte putem de asemenea să înţelegem mult mai uşor că atunci când ceva ne deranjează în ceea ce se petrece în jurul nostru, atunci  este sigur că de fapt noi avem încă în propria noastră fiinţă un element de rezonanţă cu acel aspect, sau cu alte cuvinte, putem spune că nu am rezolvat acea problemă în interiorul nostru. Mai mult, devine evident faptul că noi nici nu vom putea rezolva vreodată în mod eficient o problemă aşa-zis exterioară atâta timp cât nu o vom  soluţiona mai întâi în noi înşine.  De exemplu, atunci când ceva din exterior ne enervează, atunci înseamnă că încă mai avem activă în noi rezonanţa furiei, cu care vibrăm la unison. În aceste condiţii, bineînţeles că enervându-ne întreţinem şi chiar amplificăm această energie inferioară şi distructivă din fiinţele noastre.

La fel, atunci când constatăm că în vieţile noastre există foarte puţină iubire (ceea ce ne face să ne simţim goi şi seci sufleteşte), acesta este un reper foarte evident – prin prisma acestor aspecte pe care le evidenţiem aici – că de fapt rezonanţa noastră ocultă cu energia Iubirii este foarte slabă şi că din acest motiv noi nu atragem evenimente, situaţii şi oameni care să ne aducă această energie vibrantă a iubirii. Ceea ce avem de făcut în acest caz este să iubim noi cât mai mult şi să dăruim iubire în mod necondiţionat, pentru că în mod cert dăruind iubire vom amorsa procesele de rezonanţă ocultă cu energia Iubirii, iar astfel energia iubirii se va amplifica în noi. În acest mod vom deveni capabili să iubim profund şi intens şi totodată vom putea să primim tot mai multă iubire şi să fim iubiţi în mod spontan de toţi aceia care sunt şi ei deschişi către această energie minunată. Atunci când avem acumulată (prin rezonanţa ocultă declanşată inconştient sau chiar conştient) în aura noastră o mare energie a iubirii, multe dintre fiinţele cu care venim în contact vor simţi în mod spontan pornirea să ne iubească. În felul acesta ne vom convinge că atunci când manifestăm şi dăruim multă iubire, primim apoi, de la anumite fiinţe umane cu care suntem pe aceeaşi ,,lungime de undă”, iubirea pe care am dăruit-o.  Înţelegem aşadar prin prisma Legii Rezonanţei Oculte că de fapt Dăruind, Primeşti şi cu cât eşti mai „zgârcit” în dăruire, cu atât vei primi mai puţin şi aceasta nu doar în iubire, ci în orice altă dimensiune a vieţii. Legea Rezonanţei Oculte face ca – la nivel de cauză formatoare -,  atunci când Dăruim, noi totodată să ne branşăm la un flux de Dăruire mult mai vast, care ne face să Primim chiar mult mai mult decât am dăruit. Simţind aceasta, pentru noi sentimentul de comuniune cu Energia Dăruirii ajunge să fie atât de împlinitor, încât el devine într-un anumit sens o bucurie în sine însăşi. Aceasta ne facem să putem dărui într-un mod complet dezinteresat faţă de o „răsplată” obişnuită, comună, pentru că ceea ce primim prin intermediul Legii Rezonanţei Oculte deja este, oricum, cu mult mai mult şi mai împlinitor.

Dintr-un punct de vedere mult mai concret şi mai practic, este important ca atunci când ne hotărâm să aplicăm într-un sens benefic în vieţile noastre Legea Rezonanţei Oculte, dar observăm totuşi că încă mai suntem marcaţi de numeroase gânduri şi tendinţe negative, este important să urmărim atunci să nu ne luptăm şi să ne încrâncenăm împotriva acelor tendinţe joase, ci dimpotrivă, exact în conformitate cu Legea Rezonanţei Oculte, să urmărim să manifestăm cu perseverenţă gândurile şi tendinţele benefice opuse celor negative cu care încă ne mai confruntăm. Pentru că altfel, cu cât vom fi mai preocupaţi de tendinţele rele din noi înşine, cu atât ele se vor amplifica şi mai mult. De exemplu, dacă  ajungem în situaţia unui conflict cu o altă persoană şi să presupunem că aceasta ne jigneşte, atunci a-i răspunde acelei persoane cu o jignire şi mai mare, nu va face decât să ajungem să escaladăm un conflict care va tinde să ia proporţii şi să ne scape de sub control. Într-un asemenea caz este cu mult mai înţelept să ne abţinem de la a răspunde „cu aceeaşi monedă” şi, chiar mai mult decât atât, este mai bine să începem să manifestăm o stare de calm şi cooperare prin care să dezamorsăm acel conflict şi să aducem gradat lucrurile la o stare, sau altfel spus, la o rezonanţă de armonie. Întotdeauna când vom răspunde unui lucru rău cu un alt lucru rău, atunci se va produce prin rezonanţă un rău mult mai mare. Însă când unui lucru rău îi vom răspunde cu unul bun, atunci, dacă Binele nostru este suficient de mare, răul iniţial se va stinge. Această cale – ce chiar este cunoscută sub numele de „calea non-violenței” – este însă din păcate foarte puţin înţeleasă şi urmată în societatea actuală.

Este semnificativ să menţionăm în acest sens al aplicării greşite a Legii Rezonanţei Oculte că o linie de acţiune principală a mai multor guverne actuale este dată tocmai de sintagma „Lupta pentru Pace”. Istoria demonstrează însă că întotdeauna, mai devreme sau mai târziu, un război va atrage după sine un alt şi alt război şi nicidecum Pacea. De asemenea, asistăm la o înăsprire tot mai mare a măsurilor de securitate, fiecare cetăţean fiind privit prin această mentalitate ca un potenţial infractor. În contextul aplicării Legii Rezonanţei Oculte, este însă evident că starea de Pace şi Echilibru, atât la nivel individual cât şi la nivelul întregii societăţi, poate fi atinsă numai prin adoptarea, educarea şi cultivarea unei atitudini axată pe Cooperare şi nu pe război, pe Unitate şi nu pe separare, pe Iubire şi nu pe suspiciune sau ură.  

De asemenea, din punctul de vedere al Legii Rezonanţei Oculte, atitudinea de a Ierta este extrem de importantă pentru că ea nu doar că ne eliberează de povara unei stări negative pe care altfel am fi menţinut-o în noi, dar totodată iertarea induce şi în cel iertat un proces de rezonanţă ocultă care dezamorsează conflictul creat. Tocmai de aceea, aşa cum toate tradiţiile spirituale recomandă, este esenţial să iertăm într-un mod deplin şi total pe toţi cei care ne greşesc.

Tot ceea ce s-a petrecut în vieţile noastre, fericit sau nefericit, este consecinţa Legii Rezonanţei Oculte. În realitate noi înşine suntem adevăraţii creatori ai propriului destin. Întotdeauna însă, ceea ce alegem să avem în vieţile noastre, trebuie – în sens figurat vorbind – să fi devenit mai întâi activ în noi înșine, pentru a genera în felul acesta o cât mai puternică rezonanță. De exemplu, dacă vrei să fii iubit, trebuie să trezeşti în tine Iubirea; dacă vrei să ai o viaţă plină de Armonie, trebuie să trezeşti în tine Armonia; dacă vrei să ai Pace, trebuie să trezeşti în tine calmul şi liniştea.

Ca urmare, pentru a împlini cu succes Legea Rezonanței Oculte este necesar să credem că am obţinut deja ceea ce vrem. Dacă vrem ca rezultatele să fie rapide, atunci trebuie să credem de la început cu tărie că am obţinut deja ceea ce dorim. Această intensitate a credinţei este absolut necesară deoarece în realitate starea de credinţă este o rezonanţă foarte puternică. Este de asemenea important să înţelegem că, în acelaşi mod, şi starea de îndoială este tot o rezonanţă şi ea poate să îndepărteze sau chiar să anuleze complet ceea ce ne dorim dacă facem aceasta doar într-un mod anemic şi lipsit de încredere.

Aşadar, să reţinem câteva chei practice ale aplicării înţelepte a Legii Rezonanţei Oculte:

Concentrează-te asupra aceea ce îţi doreşti şi nu asupra a ceea ce nu îţi doreşti, pentru că vei atrage prin rezonanţă exact ceea ce evoci-menții în câmpul conştiinţei tale.

– Trebuie să fii mereu convins, încă înainte de împlinirea concretă a dorinţelor tale benefice, că ele s-au realizat deja.

– Doar ceea ce crezi cu tărie, din profunzimile inimii tale, are o mare forţă de concretizare.

– Trăieşte în mod anticipat o stare de fericire, mulţumire şi recunoştinţă pentru împlinirea scopului pe care ţi-l doreşti.

– Dacă vrei să trăieşti în pace, trebuie să devii tu însuţi Pacea.

– Dacă vrei să fii iertat, trebuie să devii tu însuţi Iertarea.

– Dacă vrei să fii iubit, trebuie să devii tu însuţi Iubirea.

 

                                  

 

Un comentariu la “Câteva aspecte legate de influenţa Legii Rezonanţei Oculte asupra vieţii noastre (II)

  1. A motivating discussion is definitely worth comment.
    I do believe that you ought to publish more about this
    topic, it might not be a taboo subject but generally people do not discuss such subjects.
    To the next! Kind regards!!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s