Există civilizații extraterestre ?    În secolul IV î.e.n, un mare învăţat grec, Metrodor din Kios, spunea: “Ar fi tot atât de absurd să credem că nu există decât o singură lume locuită în spaţiul infinit, de ca şi cum am crede în existenţa unui singur spic de grâu pe o câmpie nesfârşită”.  Aceasta este desigur logica bunului simţ. Continuă lectura

Câteva aspecte legate de influenţa Legii Rezonanţei Oculte asupra vieţii noastre (II)


                         

Am văzut aşadar că mai ales prin intermediul gândurilor, emoţiilor şi sentimentelor noastre – ce sunt bazate pe credinţele şi convingerile dominante pe care le avem -, noi interacţionăm  prin rezonanţă cu toate câmpurile energetice similare celor cu frecvenţa pe care o menţinem lăuntric în mod preponderent. Ca urmare, tot ceea ce vibrează la unison cu energia noastră specifică va fi automat atras către noi şi va deveni mai devreme sau mai târziu parte integrantă din viaţa noastră.  Continuă lectura

Apariţia vieţii – act creator sau întâmplare ?


  Cu toţii am învăţat la şcoală, mai ales în timpul materialismului dialectic comunist, că viaţa a apărut pe Pământ într-un mod accidental, prin combinarea întâmplătoare a elementelor ce existau în „supa primordială” de după răcirea scoarţei terestre, ce s-a produs după formarea planetei noastre. Am învăţat că ulterior, prin mutaţii genetice şi selecţii naturale, – conform Teoriei evoluţioniste a lui Charles Darwin – au apărut specii tot mai avansate, ajungând-se din aproape în aproape la specia umană aşa cum există ea astăzi. 

Iată însă că odată cu noile rezultate ştiinţifice care apar, aceste teorii devin din ce în ce mai puţin validate chiar de către savanţi de renume, ajungându-se gradat la concluzia că aceşti paşi ai apariţiei vieţii pe Pământ, cât şi dezvoltarea ulterioară a speciilor,  nu s-au produs din întâmplare, ci au avut un sens foarte precis determinat.

Continuă lectura

Semnificaţii ale Iubirii 

   Am putea să ne întrebăm de ce toţi sfinţii, înţelepţii şi maeştrii ne-au repetat de-a lungul timpului, în mod constant, că este esenţial să iubim. „Iubeşte şi fă ce vrei”, spunea de exemplu sfântul Augustin. De asemenea, un aforism popular românesc afirmă că „Dacă nu iubeşti, degeaba mai trăieşti„. De ce oare aceasta contează cel mai mult şi nu inteligenţa, simţul dreptăţii, al responsabilităţii, sau voinţa, ori altceva ? Şi chiar mai mult decât atât, ni se mai recomandă să ne iubim până şi duşmanii ! Care să fie explicaţia ? Este necesar să punctăm aceste aspecte deoarece deşi mulţi dintre noi ne-am obişnuit cu astfel de  formulări legate de iubire, atunci când vine vorba de înţelegerea şi aplicarea lor practică, mai avem încă o mare problemă. Continuă lectura

Elita din umbră și secretele planetei Marte


 

Ne refeream într-un articol anterior la descoperirea unor gigantice structuri piramidale care sfidează efectiv cadrul istoriei academic acceptate şi care, în mod uimitor pentru mentalitatea comună, se află prezente în foarte multe zone ale planetei noastre, inclusiv pe fundul unor oceane. Desigur, la prima vedere ne-am aştepta la o puternică reacţie de mobilizare în vederea continuării cercetărilor din partea comunităţii ştiinţifice a arheologilor precum şi din partea mass-media. Şi totuşi, dincolo de interesul mai mult sau mai puţin izolat al câtorva jurnalişti, reacţia oficială lipseşte aproape cu desăvârşire. Care să fie oare explicaţia? Continuă lectura

Forța de a fi uniți


  Chiar şi la o analiză sumară, se constată că umanitatea se confruntă în prezent cu o situaţie mai dificilă ca niciodată în vreo altă perioadă a istoriei sale. Există crize acute, în mai toate domeniile vieţii sociale, economice, politice, culturale etc. Generaţiei actuale îi revine o mare responsabilitate în modul cum abordează soluţionarea acestor situaţii adeseori dramatice, pentru că miza acestei soluţionări devine din ce în ce mai mult însăşi existenţa noastră ca civilizaţie. Continuă lectura

Polaritatea ca și cale către Armonie


                                   

 

    Subiectul Polarității ar putea să pară la prima vedere unul destul de abstract, însă prin înțelegerea și aplicarea principiilor inițiatice ale polarității, descoperim că în realitate aceste principii reprezintă o veritabilă cheie simplă și esențială  pentru accederea la o stare de armonie și fericire. Continuă lectura

Legea Karmei sau înlănţuirea continuă a cauzelor şi efectelor


         

   Trăim într-o societate în care concepția general-acceptată este aceea că toate evenimentele se desfășoară într-un mod cu totul întâmplător. Cu toate acestea, pentru o ființă care vrea să se transforme pe ea însăși – în sensul accederii la o stare cât mai înaltă de fericire, împlinire și armonie – este totuși foarte important să înțeleagă un anumit principiu ezoteric fundamental. Acest principiu poate fi enunţat într-un limbaj foarte simplu prin acel aforism popular care spune că „Totul ți se întoarce; după faptă și răsplată„.  În tradiția spirituală orientală acest principiu a fost numit „Legea Karmei” sau „Legea înlănțuirii continue a cauzelor și efectelor„.  Continuă lectura

Considerente asupra sistemului de învăţămant actual 
    În forma sa actuală, sistemul educaţional cultivă în special abilităţile aferente emisferei cerebrale stângi, ce este responsabilă de viziunea raţională, calculată şi foarte concretă. Se dau anumite date pe care elevul trebuie să le memoreze, apoi aceste date sunt cerute pentru promovarea succesivă a examenelor, fără a se pune însă într-o măsură suficientă accentul şi pe exersarea capacităţilor creative, de descoperire a corelaţiilor dintre diversele domenii şi chiar pe accederea la o viziune de ansamblu a realităţii, aspecte ce ţin în special de tendinţele emisferei cerebrale drepte. Continuă lectura

Piramide pe tot Pământul


 

 
    Cei mai mulţi oameni din zilele noastre consideră că până acum cinci-șase mii de ani strămoşii noştri erau îmbrăcaţi în piei de animale, mergeau la vânătoare cu topoare de piatră şi se aflau la un nivel de civilizaţie rudimentar. Aceasta este ceea ce am fost învăţaţi în şcoli. Am fost de asemenea învăţaţi că de atunci oamenii au făcut în mod gradat progrese, iar acum noi reprezentăm apogeul oricărei civilizaţii care a existat vreodată pe acest Pământ. Există însă o serie întreagă de elemente cu totul surprinzătoare, referitoare la istoria străveche a omenirii, ce nu pot fi sub nicio formă încadrate în această concepţie oficială. Continuă lectura

Marea trecere din murire în nemurire


  Pentru fiecare om, atunci când viaţa se încheie, urmează ceea ce mulţi au denumit ca fiind „Marea Trecere” sau, aşa cum i se spune în mod obişnuit, „moartea”. Dar ştim noi oare cu adevărat ce este moartea ? Continuă lectura

Câteva aspecte legate de influenţa procesului de rezonanţă ocultă asupra vieţii noastre (I)


         Rezonanţa şi ştiinţa
.
Termenul de „rezonanţă” este mai des întâlnit în domeniul fizicii, dar în ultimele decade el a fost în mod gradat extrapolat în tot mai multe domenii ale cunoaşterii. Această extindere se explică prin faptul că întreaga realitate poate fi descrisă în termeni de ritm, periodicitate, frecvenţă şi mai ales energie. Având în vedere că ştiinţa actuală a constatat că toate fenomenele sunt reductibile la realităţi energetice, înseamnă că totul vibrează, sau altfel spus rezonează, pe diferite frecvenţe energetice.

Bancuri spirituale


                               

                                                                   

Aceeaşi întrebare, două răspunsuri
Un înţelept obişnuia să stea zilnic la intrarea într-o cetate. Într-o zi, un călător se apropie de el şi îi spuse:
– Nu am mai fost niciodată pe aici. Cum sunt locuitorii acestei cetăţi?
Înţeleptul îi răspunse printr-o întrebare:
– Cum erau locuitorii cetăţii de unde vii?
– Egoişti şi răi. De aceea, mă bucur că am putut pleca de acolo.
– Aşa sunt şi locuitorii acestei cetăţi, a răspuns înţeleptul.
Puţin după aceea, un alt călător se apropie de el şi i se adresă:
– Abia am sosit în acest oraş. Cum sunt oamenii de aici?
Înţeleptul răspunse cu aceeaşi întrebare:
– Cum erau locuitorii cetăţii de unde vii?
– Erau buni şi cinstiţi. Am avut mulţi prieteni acolo şi i-am părăsit cu greu.
– Aşa sunt şi locuitorii acestei cetăţi, a răspuns înţeleptul.
Un neguţător care stătea de ceva timp în preajmă şi care auzise aceste discuţii, se îndreptă către înţelept şi îi spuse cu reproş, imediat după ce şi al doilea drumeţ plecă:
– Cum poţi să dai două răspunsuri cu totul diferite la una şi aceeaşi întrebare pe care ţi-au adresat-o aceşti doi oameni?
– Fiule, fiecare poartă lumea sa în propria-i inimă. Acela care nu a găsit nimic bun în trecut, nu va găsi nici aici nimic bun. Dimpotrivă, acela care a avut şi în alt oraş prieteni, va găsi şi aici tovarăşi credincioşi şi de încredere. Pentru că, vezi tu, oamenii pe care îi atragem în jurul nostru sunt cei care ni se aseamănă…